fbpx

GetFeedback eSurvey

What is

เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ( eSurvey) ที่ใช้ง่าย สามารถปรับแก้ไขให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่มาใช้สินค้าหรือบริการ ได้หลากหลายช่องทางในคราวเดียว อาทิ ด้วย QR-code, Website, SMS, Line

Technology

GetFeedback eSurvey พร้อมให้บริการสร้างแบบฟอร์มสำรวจ/วิจัย หรือเก็บข้อมูลการสมัครต่างๆ ในรูปแบบดิจิตัลอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ นอกเหนือจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลต่างๆแล้ว Feedback180 ยังมีบริการรับทำแบบทดสอบที่ต้องเพิ่มเงื่อนไขสูตรคำนวณคะแนนในแต่ละข้อ เพื่อประเมินผลทดสอบเป็นเกรด หรือระดับคะแนน พร้อมคำอธิบาย ได้แบบทันที

 

และในกรณีที่บริษัทวิจัยหรือองค์กรต่างๆ ยังต้องมีการเก็บข้อมูลการวิจัย, สำรวจความคิดเห็น ทำการทดสอบ ในรูปแบบเอกสารกระดาษ ก็ยังสามารถนำกระดาษคำตอบที่ได้ มาสแกนเข้าสู่ระบบ GetFeedback eSurvey เพื่อแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ที่นำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวก

Benefits to business

ความพิเศษของ GetFeedback eSurvey คือ สามารถสรุปรายงานผลทดสอบแบบทันที (Real-Time) สามารถเรียกดูผลคำตอบแต่ละอันได้ หรือภาพรวมทั้งหมด สร้างกราฟนำเสนอได้ทันใจ ทำให้ประหยัดเวลาในการใช้คนมารวบรวมวิเคราะห์และรายงานผล นอกจากนี้เครื่องมือ GetFeedback eSurvey ยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์แบบสอบถามที่เผยแพร่ให้เป็นแบบมืออาชีพได้ตามเอกลักษณ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ล้วนมั่นใจกับการบริการระดับคุณภาพมาตรฐานสากลจากทีมงาน Feedback180

What is

เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ( eSurvey) ที่ใช้ง่าย สามารถปรับแก้ไขให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่มาใช้สินค้าหรือบริการ ได้หลากหลายช่องทางในคราวเดียว อาทิ ด้วย QR-code, Website, Line, SMS

Technology

GetFeedback eSurvey พร้อมให้บริการสร้างแบบฟอร์มสำรวจ/วิจัย หรือเก็บข้อมูลการสมัครต่างๆ ในรูปแบบดิจิตัลอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ นอกเหนือจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลต่างๆแล้ว Feedback180 ยังมีบริการรับทำแบบทดสอบที่ต้องเพิ่มเงื่อนไขสูตรคำนวณคะแนนในแต่ละข้อ เพื่อประเมินผลทดสอบเป็นเกรด หรือระดับคะแนน พร้อมคำอธิบาย ได้แบบทันที

 

 

และในกรณีที่บริษัทวิจัยหรือองค์กรต่างๆ ยังต้องมีการเก็บข้อมูลการวิจัย, สำรวจความคิดเห็น ทำการทดสอบ ในรูปแบบเอกสารกระดาษ ก็ยังสามารถนำกระดาษคำตอบที่ได้ มาสแกนเข้าสู่ระบบ GetFeedback eSurvey เพื่อแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ที่นำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวก

Benefits to business

ความพิเศษของ GetFeedback eSurvey คือ สามารถสรุปรายงานผลทดสอบแบบทันที (Real-Time) สามารถเรียกดูผลคำตอบแต่ละอันได้ หรือภาพรวมทั้งหมด สร้างกราฟนำเสนอได้ทันใจ ทำให้ประหยัดเวลาในการใช้คนมารวบรวมวิเคราะห์และรายงานผล นอกจากนี้เครื่องมือ GetFeedback eSurvey ยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์แบบสอบถามที่เผยแพร่ให้เป็นแบบมืออาชีพได้ตามเอกลักษณ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ล้วนมั่นใจกับการบริการระดับคุณภาพมาตรฐานสากลจากทีมงาน Feedback180

Explore More Products

เครื่องมือตรวจจับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยที่แม่นยำที่สุด สามารถเข้าใจความหมายของอารมณ์และความรู้สึกของคำที่ลูกค้าใช้ ไม่ว่าจะมาจากแบบสอบถาม หรือความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนเวลาและบุคลากรในการอ่านและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล
เครื่องมือติดตามว่า ผู้คนกำลังคุยอะไรกันในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ธุรกิจ กระแสเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มใหม่ๆที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ที่มาแรง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนำไปใช้ปรับปรุงจุดอ่อนของสินค้าหรือบริการ ทำแผนการตลาด คว้าโอกาสใหม่ในการพาธุรกิจให้รุดหน้า
เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคแบบ Voice Survey โดยไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม แค่พูดตอบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีการวางแผนไว้แล้ว สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องมือบันทึกสถิติแบบอัตโนมัติ จำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทางได้อย่างเที่ยงตรง