fbpx

VDO Human Recognition

What is

VDO Human Recognition คือ เครื่องมือที่ใช้ Ai เพื่อระบุตัวตน ค้นหาตำแหน่ง และบันทึกร่างกายมนุษย์ในรูปแบบดิจิตัล โดยจับความเคลื่อนไหว เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม มีความสามารถในการบันทึกจดจำใบหน้า (Face Recognition) และร่างกายท่าทาง (Body & Gesture Recognition) ของกลุ่มเป้าหมายได้

Technology

เครื่องมือ VDO Human Recognition รุ่น Model A1 อยู่ในรูปลักษณ์แท่งเสาดีไซน์ทันสมัย ขนาดกระทัดรัด ภายในติดตั้งกล้องสำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สามารถตั้งค่าและกำหนดช่วงเวลาที่จะบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ จากนั้นนำสิ่งที่บันทึกได้มาประมวลผลผ่านโปรแกรมเฉพาะของ Feedback180 ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลใบหน้า พฤติกรรมท่าทาง ลักษณะลูกค้า ขณะที่เดินผ่านกล้อง แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล จำแนกแยกแยะออกมาในรูปแบบของ Dashboard ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจได้รับรู้ว่า ลูกค้าที่เข้ามาในร้านนั้นเป็น เพศอะไร อายุเท่าไร ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ เส้นทางในการเดินดูสินค้าในร้านเป็นอย่างไร

Benefits to business

เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัตินี้ มีประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจบริการ และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกดูรายงานผลแบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ตามที่ต้องการ อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ เพื่อปรับแผนโปรโมชั่น แผนผังการเดินในพื้นที่ การจัดวางสินค้า สื่อประชาสัมพันธ์ และวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่

What is

VDO Human Recognition คือ เครื่องมือที่ใช้ Ai เพื่อระบุตัวตน ค้นหาตำแหน่ง และบันทึกร่างกายมนุษย์ในรูปแบบดิจิตัล โดยจับความเคลื่อนไหว เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม มีความสามารถในการบันทึกจดจำใบหน้า (Face Recognition) และร่างกายท่าทาง (Body & Gesture Recognition) ของกลุ่มเป้าหมายได้

Technology

เครื่องมือ VDO Human Recognition รุ่น Model A1 อยู่ในรูปลักษณ์แท่งเสาดีไซน์ทันสมัย ขนาดกระทัดรัด ภายในติดตั้งกล้องสำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สามารถตั้งค่าและกำหนดช่วงเวลาที่จะบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ จากนั้นนำสิ่งที่บันทึกได้มาประมวลผลผ่านโปรแกรมเฉพาะของ Feedback180 ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลใบหน้า พฤติกรรมท่าทาง ลักษณะลูกค้า ขณะที่เดินผ่านกล้อง แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล จำแนกแยกแยะออกมาในรูปแบบของ Dashboard ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจได้รับรู้ว่า ลูกค้าที่เข้ามาในร้านนั้นเป็น เพศอะไร อายุเท่าไร ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ เส้นทางในการเดินดูสินค้าในร้านเป็นอย่างไร

Benefits to business

เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัตินี้ มีประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจบริการ และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกดูรายงานผลแบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ตามที่ต้องการ อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ เพื่อปรับแผนโปรโมชั่น แผนผังการเดินในพื้นที่ การจัดวางสินค้า สื่อประชาสัมพันธ์ และวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่

Explore More Products

เครื่องมือตรวจจับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยที่แม่นยำที่สุด สามารถเข้าใจความหมายของอารมณ์และความรู้สึกของคำที่ลูกค้าใช้ ไม่ว่าจะมาจากแบบสอบถาม หรือความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนเวลาและบุคลากรในการอ่านและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล
เครื่องมือติดตามว่า ผู้คนกำลังคุยอะไรกันในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ธุรกิจ กระแสเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มใหม่ๆที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ที่มาแรง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนำไปใช้ปรับปรุงจุดอ่อนของสินค้าหรือบริการ ทำแผนการตลาด คว้าโอกาสใหม่ในการพาธุรกิจให้รุดหน้า
เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคแบบ Voice Survey โดยไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม แค่พูดตอบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีการวางแผนไว้แล้ว สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ( eSurvey) ที่ใช้ง่าย สามารถปรับแก้ไขให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่มาใช้สินค้าหรือบริการ ได้หลากหลายช่องทางในคราวเดียว อาทิ ด้วย QR-code, Website