fbpx

TH.Ai Voice Analytics

What is

เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคแบบ Voice Survey โดยไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม เพียงแค่พูดตอบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีการวางแผนไว้แล้ว โดย Ai จะช่วยในการฟังและทำความเข้าใจ ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น

Technology

Speech-to-text เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความ อาทิ เช่น เสียงคอลเซ็นเตอร์ที่บอกกับลูกค้าว่า คุณพึงพอใจอย่างไรบ้างคะ สามารถพูดได้หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ และเมื่อลูกค้าตอบกลับไปว่า “พนักงานบริการดีมากครับ” ระบบจะแสดงเบอร์และข้อความของลูกค้าออกมาเป็นตัวอักษร เทคโนโลยี TH.Ai Voice Analytics สามารถนำข้อมูลเสียงเหล่านี้ไปวิเคราะห์ว่า ลูกค้าพูดว่าอะไรในภาพรวม พูดถึงเรื่องอะไรบ้าง รู้สึกพึงพอใจหรือไม่ ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดได้อีกมากมาย

Benefits to business

เดิมทีการประเมินคุณภาพพนักงานคอลเซ็นเตอร์ จำเป็นต้องใช้คนในนั่งฟังข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนา ซึ่งมีต้นทุนสูงและสุ่มทำได้เพียงแค่ไม่กี่สายเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี TH.Ai Voice Analytics ของเรา จะทำให้สามารถตรวจจับได้ทุกสาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการพูดคุยที่สามารถทำยอดขายของ Top Sale ได้ เพื่อนำเทคนิคที่ได้ไปถ่ายทอดแก่พนักงานท่านอื่น ซึ่งจะส่งผลในการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

What is

เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคแบบ Voice Survey โดยไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม เพียงแค่พูดตอบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีการวางแผนไว้แล้ว โดย Ai จะช่วยในการฟังและทำความเข้าใจ ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น

Technology

Speech-to-text เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความ อาทิ เช่น เสียงคอลเซ็นเตอร์ที่บอกกับลูกค้าว่า คุณพึงพอใจอย่างไรบ้างคะ สามารถพูดได้หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ และเมื่อลูกค้าตอบกลับไปว่า “พนักงานบริการดีมากครับ” ระบบจะแสดงเบอร์และข้อความของลูกค้าออกมาเป็นตัวอักษร เทคโนโลยี TH.Ai Voice Analytics สามารถนำข้อมูลเสียงเหล่านี้ไปวิเคราะห์ว่า ลูกค้าพูดว่าอะไรในภาพรวม พูดถึงเรื่องอะไรบ้าง รู้สึกพึงพอใจหรือไม่ ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดได้อีกมากมาย

Benefits to business

เดิมทีการประเมินคุณภาพพนักงานคอลเซ็นเตอร์ จำเป็นต้องใช้คนในนั่งฟังข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนา ซึ่งมีต้นทุนสูงและสุ่มทำได้เพียงแค่ไม่กี่สายเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี TH.Ai Voice Analytics ของเรา จะทำให้สามารถตรวจจับได้ทุกสาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการพูดคุยที่สามารถทำยอดขายของ Top Sale ได้ เพื่อนำเทคนิคที่ได้ไปถ่ายทอดแก่พนักงานท่านอื่น ซึ่งจะส่งผลในการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

Explore More Products

เครื่องมือตรวจจับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยที่แม่นยำที่สุด สามารถเข้าใจความหมายของอารมณ์และความรู้สึกของคำที่ลูกค้าใช้ ไม่ว่าจะมาจากแบบสอบถาม หรือความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนเวลาและบุคลากรในการอ่านและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล
เครื่องมือติดตามว่า ผู้คนกำลังคุยอะไรกันในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ธุรกิจ กระแสเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มใหม่ๆที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ที่มาแรง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนำไปใช้ปรับปรุงจุดอ่อนของสินค้าหรือบริการ ทำแผนการตลาด คว้าโอกาสใหม่ในการพาธุรกิจให้รุดหน้า
เครื่องมือบันทึกสถิติแบบอัตโนมัติ จำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทางได้อย่างเที่ยงตรง
เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ( eSurvey) ที่ใช้ง่าย สามารถปรับแก้ไขให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่มาใช้สินค้าหรือบริการ ได้หลากหลายช่องทางในคราวเดียว อาทิ ด้วย QR-code, Website