fbpx
มีทีมนักวิจัยระดับประเทศที่ทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (Integrated Services) อาทิ ด้านนักภาษาศาสตร์ นักวิจัยแห่งอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ รวมถึงคณาจารย์ด้านเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำร่วมวิจัยงานนวัตกรรมด้าน AI ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สร้างสรรค์โซลูชันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ เพราะเราเชื่อว่าทุกงานไม่ว่าเป็นโปรเจกต์ระยะสั้น หรือระยะยาว ย่อมมีโจทย์และปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยนำกระบวนการ Design Thinking มาออกแบบกระบวนการทำงานที่ครบครันและคุ้มค่า
เริ่มตั้งแต่ การมีผู้ชำนาญการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์อัจฉริยะ นักวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์เสียงสะท้อนของลูกค้า ทั้งในรูปแบบถ้อยคำและภาพเคลื่อนไหว เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าที่มีความหมายที่สุด

SERVICES

บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงลึกของบริษัทในการสำรวจและวิจัยการตลาด โดยเรามีบุคคลากรที่มากประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในแต่ละประเภทธุรกิจ ที่พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีกับ Research Agency หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลทางการตลาดทุกแห่ง
มีบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ไม่มีบุคคลากรภายในเพียงพอ ทีมงานของเราล้วนคร่ำหวอดด้าน Data Management และData Analytics ที่สามารถช่วยกำหนดแผนวิธีวิจัยสำรวจ สืบค้นจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลคู่แข่ง ทั้งช่วยวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงลึก เปรียบเทียบข้อมูลของคุณในมิติต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อใช้วางแผนทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้เท่าทันหรือมีชัยเหนือกว่า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องการงานสนับสนุนและธุรการ (Operation Support) หลายอย่างตามมา FeedbackCare ที่เข้าใจงานแบบครบวงจร พร้อมช่วยดูแล อาทิ ช่วยตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รายงานเรื่องเร่งด่วนแบบ Real-Time ช่วยให้องค์กรแก้ไขสถานการณ์ผิดพลาดได้ทันที
บริการงานสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร โดยนำกระบวนการ Design Thinking มาใช้ร่วมกับ เครื่องมือ Data Analytic เพื่อทำแผนกลยุทธ์งานสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลแบบวัดผลได้ ผลิตงานความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ากับสื่อยุคดิจิตัล อาทิ Graphic Design, 2D & 3D Motion Graphic & Animation, Viral VDO
บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงลึกของบริษัทในการสำรวจและวิจัยการตลาด โดยเรามีบุคคลากรที่มากประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในแต่ละประเภทธุรกิจ ที่พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีกับ Research Agency หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลทางการตลาดทุกแห่ง
มีบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ไม่มีบุคคลากรภายในเพียงพอ ทีมงานของเราล้วนคร่ำหวอดด้าน Data Management และData Analytics ที่สามารถช่วยกำหนดแผนวิธีวิจัยสำรวจ สืบค้นจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลคู่แข่ง ทั้งช่วยวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงลึก เปรียบเทียบข้อมูลของคุณในมิติต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อใช้วางแผนทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้เท่าทันหรือมีชัยเหนือกว่า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องการงานสนับสนุนและธุรการ (Operation Support) หลายอย่างตามมา FeedbackCare ที่เข้าใจงานแบบครบวงจร พร้อมช่วยดูแล อาทิ ช่วยตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รายงานเรื่องเร่งด่วนแบบ Real-Time ช่วยให้องค์กรแก้ไขสถานการณ์ผิดพลาดได้ทันที
บริการงานสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร โดยนำกระบวนการ Design Thinking มาใช้ร่วมกับ เครื่องมือ Data Analytic เพื่อทำแผนกลยุทธ์งานสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลแบบวัดผลได้ ผลิตงานความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ากับสื่อยุคดิจิตัล อาทิ Graphic Design, 2D & 3D Motion Graphic & Animation, Viral VDO

NEWS & ACTIVITIES

UX/UI Training

UI/UX Design Specialization brings
a design-centric approach to user
interface and user experience design,In
this sequence of six courses,
we summarize and demonstrate all stages
of the UI/UX development process.

Enneagram Training

Enneagram is a model of the human psyche
which is principally understood and taught
as a typology of nine interconnected
personality types, Learning for self identity,
Feedback180 organized an Enneagram
training for team @CNX site.

New Year Party

เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2020 สำหรับงานเลี้ยงส่งท้ายปี
ของ Feedback180 นั้นมาในตีม Celebrities
ที่รวมดาราดังมากมายเรียกได้ว่าจัดเต็มกันทุกคน!!!

VDO Training

Enhance our Digital Agency team, Kidyers, with advanced VDO shooting by technical expert to improve production skills

SET Pitching

Pitching a project at SET w team, proud to witness team confidently deliver
the presentation like a pro! Time fly, they grew up strong and beautiful

Adobe Max2019

จบไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการ! Adobe Max 2019 งาน Conference ที่ทั่วโลกจับตามองว่า Adobe จะปล่อยฟีเจอร์ หรือเทคโนโลยีอะไรมาช่วยจุดประกายไอเดียนักออกแบบ กราฟิก ตัดต่อ ให้ครีเอทผลงานได้อย่างสนุกและง่ายดายยิ่งขึ้น

Our Customers