fbpx

Head Office

Bhiraj Tower, Emquartier
ห้อง 1806 ชั้น 18 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์
689 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-4089
[email protected]

Our AI Open Innovation Research Center

R&D Center @ Thailand Science Park
131 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
INC1-314 ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
[email protected]
R&D Center @ North Science Park
อาคาร A ชั้น 4 ห้อง A401
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ (STeP)
155 ซอยหมูบ้านในฝัน2 ตำบลแม่เหี้ยะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
[email protected]

ติดต่อเรา