fbpx

Solutions

Our AI solution can help you build
your brand or tracking brand health.

Solutions

Our AI solution can help you build
your brand or tracking brand health.
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์
นับจากนี้ กิจกรรมการตลาดยอดนิยม อย่างกิจกรรมชิงโชค
การรับประกัน การสะสมแต้ม แบบสอบถามต่างๆ จะถูกพัฒนา
ให้เป็นเครืองมือใหม่ทางการตลาด สำหรับแบรนด์หรือธุรกิจ
ให้สามารถนำข้อมูลจาก End Consumer ที่ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นมาทำ Data-Driven Marketing
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์

 

นับจากนี้ กิจกรรมการตลาดยอดนิยม อย่างกิจกรรมชิงโชค
การรับประกัน การสะสมแต้ม แบบสอบถามต่างๆ จะถูกพัฒนา
ให้เป็นเครืองมือใหม่ทางการตลาด สำหรับแบรนด์หรือธุรกิจ
ให้สามารถนำข้อมูลจาก End Consumer ที่ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นมาทำ Data-Driven Marketing