fbpx

Customer Closed Loop Feedback

Customer Closed Loop Feedback

ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ รับเรื่องร้องเรียน จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการได้อย่าง real-time ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับธุรกิจ บริการมากยิ่งขึ้น
โซลูชั่นนี้จะนำเทคโนโลยี Thai Text Analytics ที่ผ่านเทคนิค Machine Learning และ NLP เข้ามาช่วยวิเคราะห์เสียงสะท้อนของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง ที่พวกเขาแสดงออกมา แล้วสามารถ แปลงเสียงสะท้อนของลูกค้าออกมาได้ว่าอารมณ์เป็นยังไง (พึงพอใจมาก เฉยๆ ไม่พึงพอใจ) แล้วก็สามารถตรวจจับเคสร้องเรียนแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ช่วยบริหารจัดการเสียงสะท้อนความต้องการของลูกค้า ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์
ย้ำๆๆ คือเราจะไม่ใช่แค่วิเคราะห์ว่าลูกค้ารู้สึกแย่กับบริการแล้วรายงานออกไป แต่เรามีการแจ้งเตือนด้วย ทำให้เจ้าของแบรนด์หรือฝ่ายบริการลูกค้าของแบรนด์นั้น สามารถแก้ปัญหาได้ทันก่อนเกิดวิกฤติลามขึ้นมา ลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าก็จะรู้สึกแฮปปี้ที่เคสของเขาได้รับการแก้ไข แบบไม่ต้องรอนานluptatum
ย้ำๆๆ คือเราจะไม่ใช่แค่วิเคราะห์ว่าลูกค้ารู้สึกแย่กับบริการแล้วรายงานออกไป แต่เรามีการแจ้งเตือนด้วย ทำให้เจ้าของแบรนด์หรือฝ่ายบริการลูกค้าของแบรนด์นั้น สามารถแก้ปัญหาได้ทันก่อนเกิดวิกฤติลามขึ้นมา ลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าก็จะรู้สึกแฮปปี้ที่เคสของเขาได้รับการแก้ไข แบบไม่ต้องรอนานluptatum
Thai Text Analytics ของเรานี่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ feedback180 เลย เพราะพัฒนาขึ้นมาเอง ที่อื่นจะไม่มีการจัดการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (ที่อื่นจะจับแค่คีย์เวิร์ดบางคำ เช่น คำว่า “ดีมาก” แล้วอาจวิเคราะห์ว่า ลูกค้าพึงพอใจ แต่ความจริงข้อความนี้อาจจะกำลังประชดอยู่ก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีของเรานั้นจะวิเคราะห์ทั้งประโยค ทำให้แปลความหมายได้แม่นยำ

Explore More

Brand Health Check Solutions

เนื่องจากปัจจุบัน ช่องทางในการที่ลูกค้าจะแสดงเสียงของเขามันมีหลากหลายและความหลากหลายทำให้ธุรกิจ เจอปัญหาในการทำความเข้าใจภาพรวม ว่าลูกค้าคิดเห็นอย่างไร VoC จึงพยายามทำให้ภาพรวมนี้มาอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าเสียงนั้นจะอยู่ในช่องทางใด
ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์เนื้อหาของภาพวีดีโอ เก็บสถิติข้อมูลและพฤติกรรมลักษณะนิสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ พร้อมติดตามและสังเกตพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
เนื่องจากปัจจุบัน ช่องทางในการที่ลูกค้าจะแสดงเสียงของเขามันมีหลากหลายและความหลากหลายทำให้ธุรกิจ เจอปัญหาในการทำความเข้าใจภาพรวม ว่าลูกค้าคิดเห็นอย่างไร VoC จึงพยายามทำให้ภาพรวมนี้มาอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าเสียงนั้นจะอยู่ในช่องทางใด
ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์เนื้อหาของภาพวีดีโอ เก็บสถิติข้อมูลและพฤติกรรมลักษณะนิสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ พร้อมติดตามและสังเกตพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ