fbpx

TH.Ai Text Analytics ระบบ AI วิเคราะห์ข้อความภาษาไทย เพื่อช่วยงานวิเคราะห์ด้านธุรกิจ

What is

TH.Ai Text Analytics คือเครืองมือที่ช่วยงานของคุณได้มากที่สุด เพราะภาษาที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน มักมีคำแสลง คำเฉพาะของวงการธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญสุด ภาษาไทย
มีพัฒนาการของคำศัพท์ที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่ Software วิเคราะห์คำแบบทั่วไป
มักใช้วิธีการ ‘จับตัวสะกดของคำ’ เพื่อนำมาหาความหมาย ‘ตามพจนานุกรม’
อย่างตรงไปตรงมา ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความหมายของข้อความได้ตรงตาม
เจตนาที่แท้จริงของลูกค้า

Technology

TH.Ai Text Analytics แตกต่างด้วยการลบจุดอ่อนของระบบจับคำทั่วไป โดยการพัฒนาร่วมกับทีมนักภาษาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็น
เครืองมืออัจฉริยะทางภาษาไทย ที่สามารถเข้าใจความหมายของข้อความภาษาไทยได้แม่นยำกว่า ทั้งในระดับ ‘คำ’ และ ‘ข้อความ’ รวมถึงยังพัฒนาให้เข้าใจคำศัพท์และบริบทของผลิตภัณฑ์-บริการ ของวงการธุรกิจต่างๆ แบบเชิงลึก

Benefits to business

ปัจจุบัน TH.Ai Text Analytics ได้พัฒนา AI ในเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจความหมายแบบคนในวงการธุรกิจ และใช้วิเคราะห์ภาษาไทยใน 3 วงการธุรกิจ คือ
– ธนาคาร-ประกัน-ไฟแนนส์
– ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
– การค้าปลีก
TH.Ai Text Analytics for Financial Services Industry Business
ระบบ AI ด้านวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ที่พัฒนาเพื่อวงการธุรกิจในเครือสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร ประกัน เครดิตการ์ด บริการชำระเงิน เป็นต้น ข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ ไม่ว่าจะมาจาก Social Monitoring จากแบบสอบถาม หรือ จากช่องทางเก็บ Feedback ต่างๆ ความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำมาจัดระเบียบหมวดหมู่ ให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติ
ทั้ง บริการการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ บริการการเงินช่องทางสาขา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรืออื่นๆ มากกว่า 30 หมวดหมู่ พร้อมวิเคราะห์ Sentiment ของข้อความเหล่านั้น ทั้งในเรื่องความรู้สึก Positive-Negative และความสัมพันธ์ของประโยคในมิติต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ เป็นต้น

Food & Beverage Business

ระบบ AI ด้านวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ที่พัฒนาเพื่อวงการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ ไม่ว่าจะมาจาก Social Monitoring จากแบบสอบถาม หรือ จากช่องทางเก็บ Feedback ต่างๆ ความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำมาจัดระเบียบหมวดหมู่ ให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทั้งบรรยากาศของร้าน สถานที่ตั้งร้าน สิ่งอำนวยความสะดวก
การบริการของพนักงาน รสชาติของอาหาร โปรโมชั่น หรืออื่นๆ มากกว่า 20 หมวดหมู่
พร้อมวิเคราะห์ Sentiment ของข้อความเหล่านั้น ทั้งในเรื่องความรู้สึก Positive-Negative และความสัมพันธ์ของประโยคในมิติต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนำต่างๆ เป็นต้น

Retail Business

ระบบ AI ด้านวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ที่พัฒนาเพื่อวงการค้าปลีก ทั้งห้างสรรพสินค้า
โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะมาจาก Social Monitoring จากแบบสอบถาม หรือ จากช่องทางเก็บ Feedback ต่างๆ ความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำมาจัดระเบียบหมวดหมู่ ให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทั้งบรรยากาศของการตกแต่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งของธุรกิจ การบริการของพนักงาน คุณภาพของสินค้าที่จำหน่าย โปรโมชั่นหรืออื่นๆ มากกว่า 20 หมวดหมู่ พร้อมวิเคราะห์ Sentiment ของข้อความเหล่านั้น ทั้งในเรื่องความรู้สึก Positive-Negative และความสัมพันธ์ของประโยคในมิติต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ เป็นต้น

TH.Ai Text Analytics

What is

TH.Ai Text Analytics คือเครืองมือที่ช่วยงานของคุณได้มากที่สุด เพราะภาษาที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน มักมีคำแสลง คำเฉพาะของวงการธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญสุด ภาษาไทยมีพัฒนาการของคำศัพท์ที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่ Software วิเคราะห์คำแบบทั่วไป มักใช้วิธีการ ‘จับตัวสะกดของคำ’ เพื่อนำมาหาความหมาย ‘ตามพจนานุกรม’ อย่างตรงไปตรงมา ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความหมายของข้อความได้ตรงตามเจตนาที่แท้จริงของลูกค้า

Technology

TH.Ai Text Analytics แตกต่างด้วยการลบจุดอ่อนของระบบจับคำทั่วไป โดยการพัฒนาร่วมกับทีมนักภาษาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นเครืองมืออัจฉริยะทางภาษาไทย ที่สามารถเข้าใจความหมายของข้อความภาษาไทยได้แม่นยำกว่า ทั้งในระดับ ‘คำ’ และ ‘ข้อความ’ รวมถึงยังพัฒนาให้เข้าใจคำศัพท์และบริบทของผลิตภัณฑ์-บริการ ของวงการธุรกิจต่างๆ แบบเชิงลึก

Benefits to business

ปัจจุบัน TH.Ai Text Analytics ได้พัฒนา AI ในเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจความหมายแบบคนในวงการธุรกิจ และใช้วิเคราะห์ภาษาไทยใน 3 วงการธุรกิจ คือ
– ธนาคาร-ประกัน-ไฟแนนส์
– ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
– การค้าปลีก
TH.Ai Text Analytics for Financial Services Industry Business
ระบบ AI ด้านวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ที่พัฒนาเพื่อวงการธุรกิจในเครือสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร ประกัน เครดิตการ์ด บริการชำระเงิน เป็นต้น ข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ ไม่ว่าจะมาจาก Social Monitoring จากแบบสอบถาม หรือ จากช่องทางเก็บ Feedback ต่างๆ ความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำมาจัดระเบียบหมวดหมู่ ให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทั้ง บริการการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ บริการการเงินช่องทางสาขา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรืออื่นๆ มากกว่า 30 หมวดหมู่ พร้อมวิเคราะห์ Sentiment ของข้อความเหล่านั้น ทั้งในเรื่องความรู้สึก Positive-Negative และความสัมพันธ์ของประโยคในมิติต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ เป็นต้น

Food & Beverage Business

ระบบ AI ด้านวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ที่พัฒนาเพื่อวงการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ ไม่ว่าจะมาจาก Social Monitoring จากแบบสอบถาม หรือ จากช่องทางเก็บ Feedback ต่างๆ ความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำมาจัดระเบียบหมวดหมู่ ให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทั้งบรรยากาศของร้าน สถานที่ตั้งร้าน สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการของพนักงาน รสชาติของอาหาร โปรโมชั่น หรืออื่นๆ มากกว่า 20 หมวดหมู่ พร้อมวิเคราะห์ Sentiment ของข้อความเหล่านั้น ทั้งในเรื่องความรู้สึก Positive-Negative และความสัมพันธ์ของประโยคในมิติต่างๆ อาทิ
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ เป็นต้น

Retail Business

ระบบ AI ด้านวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ที่พัฒนาเพื่อวงการค้าปลีก ทั้งห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะมาจาก Social Monitoring จากแบบสอบถาม หรือ จากช่องทางเก็บ Feedback ต่างๆ ความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำมาจัดระเบียบหมวดหมู่ ให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทั้งบรรยากาศของการตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งของธุรกิจ การบริการของพนักงาน คุณภาพของสินค้าที่จำหน่าย โปรโมชั่นหรืออื่นๆ มากกว่า 20 หมวดหมู่ พร้อมวิเคราะห์ Sentiment ของข้อความเหล่านั้น ทั้งในเรื่องความรู้สึก Positive-Negative และความสัมพันธ์ของประโยคในมิติต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ เป็นต้น

Explore More Products

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบใบรับประกันสินค้า ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์
เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบกิจกรรมลุ้นชิงโชครางวัลผ่านการลงทะเบียนออนไลน์
เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบกิจกรรมสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของกำนัล ผ่านช่องทางออนไลน์
เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบการทำโพล ตอบแบบสอบถาม เพื่อรับของกำนัลผ่านช่องทางออนไลน์