fbpx

VDO Shopper Analytic

VDO Shopper Analytic

     เสริมความอัจฉริยะให้พื้นที่การขาย หรือสถานที่บริการ ด้วยโซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าจากภาพถ่ายวิดีโอ (VDO Shopper Analytic) ที่สามารถระบุช่วงอายุ เพศ เชื้อชาติ เพื่อสังเกตและจำแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจ ปรับแผนโปรโมชั่น การจัดวางผังร้านและสินค้า ตลอดจนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ทรงประสิทธิภาพที่สุด
VDO Shopper Analytic เป็นโซลูชั่นที่ใช้ภาพ VDO เก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน ทำให้ธุรกิจทราบถึงโปรไฟล์ของลูกค้า ความรู้สึกและอารมณ์ของลูกค้า และระยะเวลาในตัดสินใจซื้อหรือหยิบมาทดลองใช้ ลูกค้าสนใจสิ่งใดเป็นสิ่งแรกและสิ่งใดเป็นลำดับถัดไป เส้นทางการเดินภายในร้านเป็นอย่างไร มุมไหนของร้านที่ลูกค้าชอบไปนั่ง นอกจากนั้นยังสามารถระบุได้ว่าลูกค้าคนเดิมมาใช้บริการบ่อยแค่ไหน ใช้เวลาในร้านนานเพียงใด อยู่กับหมวดสินค้าไหนนานที่สุด
ตัวอย่างประโยชน์ใช้งาน อาทิ ร้านค้าต้องการทราบว่าแคมเปญโปรโมชั่นแบบใด คนจะสนใจหยุดดูมากกว่ากัน ต้องการเปรียบเทียบตำแหน่งการจัดวางสินค้า 2 รูปแบบว่าคนสนใจแบบใดเยอะกว่ากัน โซลูชั่นนี้จะทำให้ธุรกิจสามารถบริหารพื้นที่ภายในร้าน และวางกลยุทธ์โปรโมชั่นสินค้าได้อย่างแม่นยำ รวมถึงรู้ว่าควรทำโฆษณาแบบใด จัดวางสินค้าอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไวที่สุด
ตัวอย่างประโยชน์ใช้งาน อาทิ ร้านค้าต้องการทราบว่าแคมเปญโปรโมชั่นแบบใด คนจะสนใจหยุดดูมากกว่ากัน ต้องการเปรียบเทียบตำแหน่งการจัดวางสินค้า 2 รูปแบบว่าคนสนใจแบบใดเยอะกว่ากัน โซลูชั่นนี้จะทำให้ธุรกิจสามารถบริหารพื้นที่ภายในร้าน และวางกลยุทธ์โปรโมชั่นสินค้าได้อย่างแม่นยำ รวมถึงรู้ว่าควรทำโฆษณาแบบใด จัดวางสินค้าอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไวที่สุด
โซลูชั่นนี้ช่วยจัดเก็บสถิติข้อมูลลูกค้าได้ดีกว่าการใช้คนสังเกตุการณ์ เพราะระบบจะทำงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีหยุดพัก สามารถบันทึกสถิติลูกค้าโดยแยกแยะได้ว่าเป็นคนเชื้อชาติ เพศ อายุ จำนวนอย่างละเท่าไหร่ รวมถึงการแยกแยะระหว่างพนักงานและลูกค้า ทำให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดและครบถ้วนยิ่งกว่า

Explore More

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงมีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ รับเรื่องร้องเรียน จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการได้อย่าง real-time ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับธุรกิจ บริการมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ