fbpx

VDO Human Visual Recognition

What is

เทคโนโลยี AI ระบุตัวตน ค้นหาตำแหน่งและบันทึกของร่างกายมนุษย์ในรูปแบบดิจิตอล จับความเคลื่อนไหว สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม โดยให้ข้อมูลตำแหน่งของข้อต่อในรูปแบบจุดพิกัดสามมิติ สามารถนำมาใช้กับการค้นหาตำแหน่งของร่างกาย (Body & Gesture Recognition) การบันทึกจดจำใบหน้า (Face Recognition) มีความสามารถรู้จำใบหน้าของมนุษย์ร่างกายท่าทาง

Technology

โมเดล A1 ที่มีลักษณะเหมือนกล่องทรงสูงเป็นแท่งๆ แต่ความจริงแล้วเปรียบเสมือนกล้องแอบถ่าย โดยมาพร้อมกับกล้องวิดีโอสำหรับเก็บข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในร้าน ในช่วงเวลาที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ แล้วบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เอาไว้ แล้วนำสิ่งที่บันทึกได้มาประมวลผลผ่านโปรแกรมเฉพาะของเรา ซึ่งนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Detection) มาใช้ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ วิเคราะห์ใบหน้า ท่าทาง ลักษณะลูกค้า ขณะที่เดินผ่านกล้อง ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล จำแนกแยกแยะออกมาในรูปแบบของ dash board ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจได้รับรู้ว่า ลูกค้าที่เข้ามาในร้านนั้นเป็น เพศอะไร อายุเท่าไร ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ เส้นทางในการเดินดูสินค้าในร้านเป็นอย่างไร ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับธุรกิจประเภท แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกประเภทการจำแนก ที่ต้องการจะวิเคราะห์ ได้ตามต้องการด้วย

Benefits to business

รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง

What is

เทคโนโลยี AI ระบุตัวตน ค้นหาตำแหน่งและบันทึกของร่างกายมนุษย์ในรูปแบบดิจิตอล จับความเคลื่อนไหว สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม โดยให้ข้อมูลตำแหน่งของข้อต่อในรูปแบบจุดพิกัดสามมิติ สามารถนำมาใช้กับการค้นหาตำแหน่งของร่างกาย (Body & Gesture Recognition) การบันทึกจดจำใบหน้า (Face Recognition) มีความสามารถรู้จำใบหน้าของมนุษย์ร่างกายท่าทาง

Technology

โมเดล A1 ที่มีลักษณะเหมือนกล่องทรงสูงเป็นแท่งๆ แต่ความจริงแล้วเปรียบเสมือนกล้องแอบถ่าย โดยมาพร้อมกับกล้องวิดีโอสำหรับเก็บข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในร้าน ในช่วงเวลาที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ แล้วบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เอาไว้ แล้วนำสิ่งที่บันทึกได้มาประมวลผลผ่านโปรแกรมเฉพาะของเรา ซึ่งนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Detection) มาใช้ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ วิเคราะห์ใบหน้า ท่าทาง ลักษณะลูกค้า ขณะที่เดินผ่านกล้อง ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล จำแนกแยกแยะออกมาในรูปแบบของ dash board ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจได้รับรู้ว่า ลูกค้าที่เข้ามาในร้านนั้นเป็น เพศอะไร อายุเท่าไร ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ เส้นทางในการเดินดูสินค้าในร้านเป็นอย่างไร ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับธุรกิจประเภท แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกประเภทการจำแนก ที่ต้องการจะวิเคราะห์ ได้ตามต้องการด้วย

Benefits to business

รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง

Explore More Products

เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยอัตโนมัติ ทั้งจากแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นับล้านถ้อยคำ ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและบุคลากรในการประมวลผลข้อมูล
สังเกตการสื่อสารของผู้คนในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นที่กล่าวถึง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงจุดจุดด้อย ตอกย้ำจุดแข็ง และต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
Voice Survey ฟังความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้บริโภคผ่านการวางแผนสร้างแบบสำรวจในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภค
สำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านโปรแกรมดิจิทัลเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที ช่วยให้มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนนำไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด