fbpx

VDO Analytics Shopper Experience

VDO Analytics Shopper Experience

ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์เนื้อหาของภาพวีดีโอ เก็บสถิติข้อมูลและพฤติกรรมลักษณะนิสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ ซึ่งสามารถระบุช่วงอายุ เพศ เชื้อชาติ พร้อมติดตามและสังเกตพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
โซลูชั่นที่ใช้วิดีโอมาช่วยเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของลูกค้า ทำให้เจ้าของแบรนด์รู้ว่าลูกค้ามีระยะเวลาในการตัดสินใจนานแค่ไหนกว่าจะซื้อหรือหยิบมาดู เค้าหยุดดูหรือเปล่า เส้นทางที่ลูกค้าเข้ามาเดินเลือกของดูของในร้าน เดินไปล็อกไหนก่อน-หลัง เดินผ่านไปเลยหรือย้อนมาหยุดดูนานๆ สามารถวัดได้เลยว่าลูกค้าคนนี้มากี่ครั้งแล้ว ใช้เวลาในร้านกี่นาที อยู่เชลฟ์ไหนนานสุด
ตัวอย่าง อยากรู้ว่าถ้าแบรนด์วางแคมเปญโปรโมชั่นแบบนี้แล้วจะมีลูกค้าสนใจเยอะไหม ลองวางเช้ลฟ์สินค้าสองแบบต่างกัน แบบไหนคนเข้ามาดูเยอะกว่ากัน โซลูชั่นนี้จะทำให้ธุรกิจสามารถต่อยอดได้ว่าควรจะทำการตลาดแบบไหนดี วิคราะห์ได้ว่าจะทำโฆษณายังไง จัดวางสินค้ายังไง ทำกลยุทธยังไงที่ให้ลูกค้าซื้อสินค้านั้นๆ
ตัวอย่าง อยากรู้ว่าถ้าแบรนด์วางแคมเปญโปรโมชั่นแบบนี้แล้วจะมีลูกค้าสนใจเยอะไหม ลองวางเช้ลฟ์สินค้าสองแบบต่างกัน แบบไหนคนเข้ามาดูเยอะกว่ากัน โซลูชั่นนี้จะทำให้ธุรกิจสามารถต่อยอดได้ว่าควรจะทำการตลาดแบบไหนดี วิคราะห์ได้ว่าจะทำโฆษณายังไง จัดวางสินค้ายังไง ทำกลยุทธยังไงที่ให้ลูกค้าซื้อสินค้านั้นๆ
ซึ่งหากจ้างคนมายืนสังเกตการณ์ทั้งวัน จ้างคนมาคอยนับลูกค้าเข้าห้างว่ามีฝรั่งกี่คน คนไทยกี่คน อายุเท่าไรบ้าง ทำทั้งวันไม่ได้ หรือทำแล้วก็มีโอกาสวิเคราะห์ผิดพลาดได้ หากธุรกิจหันมาใช้โซลูชั่นนี้แทน จะสะดวกมาก สามารถวิเคราะห์ได้ลึกและครบถ้วนกว่า

Explore More

Brand Health Check Solutions

ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงมีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ รับเรื่องร้องเรียน จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการได้อย่าง real-time ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับธุรกิจ บริการมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากปัจจุบัน ช่องทางในการที่ลูกค้าจะแสดงเสียงของเขามันมีหลากหลายและความหลากหลายทำให้ธุรกิจ เจอปัญหาในการทำความเข้าใจภาพรวม ว่าลูกค้าคิดเห็นอย่างไร VoC จึงพยายามทำให้ภาพรวมนี้มาอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าเสียงนั้นจะอยู่ในช่องทางใด
ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงมีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ รับเรื่องร้องเรียน จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการได้อย่าง real-time ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับธุรกิจ บริการมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากปัจจุบัน ช่องทางในการที่ลูกค้าจะแสดงเสียงของเขามันมีหลากหลายและความหลากหลายทำให้ธุรกิจ เจอปัญหาในการทำความเข้าใจภาพรวม ว่าลูกค้าคิดเห็นอย่างไร VoC จึงพยายามทำให้ภาพรวมนี้มาอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าเสียงนั้นจะอยู่ในช่องทางใด