fbpx

CX Business Sensor

CX Business Sensor

     การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่หลายๆ ธุรกิจต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ  เราจึงพัฒนาโซลูชั่น CX Business Sensor ที่จะช่วยธุรกิจให้สามารถเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าหลังจากการทำกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ได้ครบทุกมิติแบบเรียลไทม์ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง อาทิ การโทรไปร้องเรียน การแชทในโซเชียล ข้อความเชิงลบในออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าไปแก้ไขวิกฤตและเปลี่ยนเป็นความประทับใจได้ทันสถานการณ์ ก่อให้เกิด  Brand Loyalty  ที่ยั่งยืน
โซลูชั่น CX Business Sensor เป็นการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาษา TH.Ai Text Analytics บูรณาการร่วมกับ Machine Learning, Deep Learning และ NLP (Natural Language Processing) เพื่อวิเคราะห์ทุกฟีดแบคของลูกค้าที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง อาทิ แบบสอบถาม เสียงที่โทรไปร้องเรียน แชทในโซเชียล ข้อความเชิงลบในออนไลน์ ฯลฯ จากนั้นประมวลผลให้ทราบว่า ลูกค้ามีอารมณ์และความรู้สึกต่อแบรนด์และงานบริการแบบไหน อีกทั้งยังสามารถตรวจจับเคสร้องเรียนที่เกิดขึ้นแบบนาทีต่อนาที และทำการแจ้งเตือนธุรกิจเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไว ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าไปแก้ไขวิกฤตและเปลี่ยนเป็นความประทับใจได้อย่างทันสถานการณ์ ก่อให้เกิด Brand Loyalty ที่ยั่งยืน
โซลูชั่น CX Business Sensor ไม่เพียงวิเคราะห์รายงานความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังมีระบบแจ้งเตือนไปยังฝ่ายบริการหลังการขายทันที ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและเข้าแก้ไขได้ทันสถานการณ์ ลูกค้าจึงเกิดความประทับใจต่อแบรนด์ที่สามารถตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของเค้าได้อย่างฉับไว ไม่ต้องรอนาน
โซลูชั่น CX Business Sensor ไม่เพียงวิเคราะห์รายงานความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังมีระบบแจ้งเตือนไปยังฝ่ายบริการหลังการขายทันที ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและเข้าแก้ไขได้ทันสถานการณ์ ลูกค้าจึงเกิดความประทับใจต่อแบรนด์ที่สามารถตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของเค้าได้อย่างฉับไว ไม่ต้องรอนาน
เทคโนโลยี TH.Ai Text Analytics  เป็นนวัตกรรมรางวัลที่แยกแยะความซับซ้อนภาษาไทยได้แม่นยำที่สุดในปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น  คำว่า “ขายเก่ง” เครื่องมือวิเคราะห์ภาษาทั่วไปมักตีความหมายว่า ลูกค้ากล่าวชื่นชม  แต่ในบางสถานการณ์ ลูกค้าอาจกำลังสื่อประชดประชัน   ซึ่งเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของ Feedback180 สามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้  ทำให้ธุรกิจได้รับรู้เสียงสะท้อนที่แม่นยำที่สุดจริงๆ

Explore More

ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
BrandCare คือ Software as a Service Solution (SaaS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของธุรกิจหรือแบรนด์ที่ผลิตหรือ นำเข้าสินค้าไปขายผ่านช่องทางตัวกลางต่าง ๆ และมีความต้องการเก็บข้อมูลจาก End Consumer