fbpx

Kalanth – Thai Voice Analytics

What is

แปลงเสียง จากความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้บริโภค เป็นช่องทางการปรับปรุงบริการและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ด้วย AI จะช่วยในการฟังและทำความเข้าใจ

Technology

ตัวอย่าง เสียงคอลเซ็นเตอร์ในโทรศัพท์ที่บอกลูกค้าว่า คุณพึงพอใจอย่างไรบ้างคะ ให้พูดได้เลยหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ แล้วลูกค้าก็พูดไปว่า “พนักงานบริการดีมากครับ” เสร็จแล้วไม่กี่วินาที ระบบจะโชว์เบอร์ของลูกค้า แล้วโชว์ข้อความที่พูดเมื่อกี๊ออกมาเป็นตัวอักษรเลย เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า สปีชทูเทค คือแปลงเสียงเป็นข้อความ เราก็เอาข้อความนี้ไปแยกว่า ลูกค้าพูดว่าอะไรโดยรวม ๆ พูดเรื่องอะไรบ้าง ชม หรือ เฉย ๆ หรือตำหนิ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถนำไปต่อยอดได้อีก มันฉลาดมากสามารถดูแนวโน้ม วิเคราะห์ต่าง ๆ ได้โดยทั้งหมดเป็นโปรแกรมทำ ไม่ใช่คนทำ ตัวอย่างที่พี่หยูให้ดูเรียกว่า Post call survey ซึ่งแต่เดิมจะวัดได้แค่ ความพึงพอใจ 1 ถึง 5 แต่ตอนนี้สามารถแยกแยะเคสออกมาได้เลย ไม่ต้องให้คนมาฟังแล้วจดปัญหาแล้วคอยตามแก้ปัญหา

Benefits to business

ในเรื่องของคุณภาพพนักงานคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากเอเจ้นท์ต้องตรวจคุณภาพของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ ว่าพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไร ทุก call จะเก็บเอาไว้ แต่การจะตรวจสอบคุณภาพพนักงาน ปัจจุบันคือเอาคนมานั่งฟังแล้วประเมิน ซึ่งมีต้นทุนสูงแล้วสุ่มทำได้แค่ไม่กี่สาย แต่เทคโนโลยีนี้เราสามารถตรวจจับได้ทุกสาย เป็นหมื่นๆ สายก็ทำได้
นอกจากนี้ มันช่วยเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์ว่า Top sale พูดอะไร คือ คนไหนที่ขายเก่งๆ เขาพูดอะไรออกมาถึงทำยอดขายได้ พอรู้แล้วก็เอาเทคนิคการพูดของเซลล์คนนั้นไปสอนเซลล์คนอื่นได้อีก

What is

แปลงเสียง จากความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้บริโภค เป็นช่องทางการปรับปรุงบริการและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ด้วย AI จะช่วยในการฟังและทำความเข้าใจ

Technology

ตัวอย่าง เสียงคอลเซ็นเตอร์ในโทรศัพท์ที่บอกลูกค้าว่า คุณพึงพอใจอย่างไรบ้างคะ ให้พูดได้เลยหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ แล้วลูกค้าก็พูดไปว่า “พนักงานบริการดีมากครับ” เสร็จแล้วไม่กี่วินาที ระบบจะโชว์เบอร์ของลูกค้า แล้วโชว์ข้อความที่พูดเมื่อกี๊ออกมาเป็นตัวอักษรเลย เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า สปีชทูเทค คือแปลงเสียงเป็นข้อความ เราก็เอาข้อความนี้ไปแยกว่า ลูกค้าพูดว่าอะไรโดยรวม ๆ พูดเรื่องอะไรบ้าง ชม หรือ เฉย ๆ หรือตำหนิ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถนำไปต่อยอดได้อีก มันฉลาดมากสามารถดูแนวโน้ม วิเคราะห์ต่าง ๆ ได้โดยทั้งหมดเป็นโปรแกรมทำ ไม่ใช่คนทำ ตัวอย่างที่พี่หยูให้ดูเรียกว่า Post call survey ซึ่งแต่เดิมจะวัดได้แค่ ความพึงพอใจ 1 ถึง 5 แต่ตอนนี้สามารถแยกแยะเคสออกมาได้เลย ไม่ต้องให้คนมาฟังแล้วจดปัญหาแล้วคอยตามแก้ปัญหา

Benefits to business

ในเรื่องของคุณภาพพนักงานคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากเอเจ้นท์ต้องตรวจคุณภาพของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ ว่าพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไร ทุก call จะเก็บเอาไว้ แต่การจะตรวจสอบคุณภาพพนักงาน ปัจจุบันคือเอาคนมานั่งฟังแล้วประเมิน ซึ่งมีต้นทุนสูงแล้วสุ่มทำได้แค่ไม่กี่สาย แต่เทคโนโลยีนี้เราสามารถตรวจจับได้ทุกสาย เป็นหมื่นๆ สายก็ทำได้
นอกจากนี้ มันช่วยเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์ว่า Top sale พูดอะไร คือ คนไหนที่ขายเก่งๆ เขาพูดอะไรออกมาถึงทำยอดขายได้ พอรู้แล้วก็เอาเทคนิคการพูดของเซลล์คนนั้นไปสอนเซลล์คนอื่นได้อีก

Explore More Products

เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยอัตโนมัติ ทั้งจากแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นับล้านถ้อยคำ ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและบุคลากรในการประมวลผลข้อมูล
สังเกตการสื่อสารของผู้คนในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นที่กล่าวถึง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงจุดจุดด้อย ตอกย้ำจุดแข็ง และต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง
สำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านโปรแกรมดิจิทัลเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที ช่วยให้มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนนำไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด