fbpx

GetFeedback Digital eSurvey

What is

เรามี เครื่องมือที่เรียกว่า eSurvey แบบสำรวจออนไลน์ หรือ eSurveys แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีช่วยสำรวจความคิดเห็นของคนที่มาใช้สินค้าหรือบริการ โดยเป็นการสำรวจผ่านสื่อดิจิทัล มีหลากหลายแบบให้เลือก เช่น คิวอาร์โค้ด เอสเอ็มเอส เว็บ ไลน์

Technology

เรายินดีให้บริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจ/วิจัย หรือเก็บข้อมูลการสมัครต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ รวมถึงความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วนอกจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลแล้ว เรายังบริการจัดทำแบบทดสอบที่สามารถคำนวณคะแนน โดยเพิ่มสูตรการคำนวณคะแนนในแต่ละข้อ หรือแต่ละตัวเลือก เข้าไป และเมื่อเพื่อเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเข้าไปอีก ก็สามารถสรุปผลทดสอบ เป็นเกรด หรือระดับคะแนน พร้อมคำอธิบาย ได้ทันทีในกรณีที่คุณต้องเก็บข้อมูลการวิจัย, สำรวจความคิดเห็น หรือคำตอบการทดสอบ ในรูปแบบกระดาษ คุณก็ยังสามารถนำกระดาษคำตอบที่ได้ มาสแกนเข้าสู่ระบบของเรา เพื่อแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
ที่สามารถนำไปใช้งานต่อด้อย่างสะดวก

Benefits to business

รายงานผลแบบทันที (Real-Time)
มีรายงานผลแบบสรุปรวม
เรียกดูผลคำตอบแต่ละอันได้
สร้างกราฟจากผลสำเร็จได้
ส่งออกข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ปรับแต่งรูปลักษณ์แบบสอบถามที่เผยแพร่ให้เป็นแบบมืออาชีพได้อย่างตรงใจ
ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ผลการตอบกลับได้สะดวกยิ่งขึ้น
มั่นใจกับการบริการระดับคุณภาพจากทีมงานที่รวดเร็ว

What is

เรามี เครื่องมือที่เรียกว่า eSurvey แบบสำรวจออนไลน์ หรือ eSurveys แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีช่วยสำรวจความคิดเห็นของคนที่มาใช้สินค้าหรือบริการ โดยเป็นการสำรวจผ่านสื่อดิจิทัล มีหลากหลายแบบให้เลือก เช่น คิวอาร์โค้ด เอสเอ็มเอส เว็บ ไลน์

Technology

เรายินดีให้บริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจ/วิจัย หรือเก็บข้อมูลการสมัครต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ รวมถึงความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วนอกจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลแล้ว เรายังบริการจัดทำแบบทดสอบที่สามารถคำนวณคะแนน โดยเพิ่มสูตรการคำนวณคะแนนในแต่ละข้อ หรือแต่ละตัวเลือก เข้าไป และเมื่อเพื่อเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเข้าไปอีก ก็สามารถสรุปผลทดสอบ เป็นเกรด หรือระดับคะแนน พร้อมคำอธิบาย ได้ทันทีในกรณีที่คุณต้องเก็บข้อมูลการวิจัย, สำรวจความคิดเห็น หรือคำตอบการทดสอบ ในรูปแบบกระดาษ คุณก็ยังสามารถนำกระดาษคำตอบที่ได้ มาสแกนเข้าสู่ระบบของเรา เพื่อแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
ที่สามารถนำไปใช้งานต่อด้อย่างสะดวก

Benefits to business

รายงานผลแบบทันที (Real-Time)
มีรายงานผลแบบสรุปรวม
เรียกดูผลคำตอบแต่ละอันได้
สร้างกราฟจากผลสำเร็จได้
ส่งออกข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ปรับแต่งรูปลักษณ์แบบสอบถามที่เผยแพร่ให้เป็นแบบมืออาชีพได้อย่างตรงใจ
ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ผลการตอบกลับได้สะดวกยิ่งขึ้น
มั่นใจกับการบริการระดับคุณภาพจากทีมงานที่รวดเร็ว

Explore More Products

สำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านโปรแกรมดิจิทัลเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที ช่วยให้มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนนำไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด
สังเกตการสื่อสารของผู้คนในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นที่กล่าวถึง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงจุดจุดด้อย ตอกย้ำจุดแข็ง และต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
Voice Survey ฟังความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้บริโภคผ่านการวางแผนสร้างแบบสำรวจในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภค
รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง